Hur produceras Kashmir

Kashmir är ett dyrbart material som produceras från underullsfibrer från tamgetter. Själva namnet, kashmir kommer från regionen, Kashmir i norra Indien. De produceras mestadels i Mongoliet och andra östasiatiska länder. Ullen produceras under våren när getterna fäller sina vinterpäls. De kammas sedan bort och det som lämnas kvar på geten kallas täckhår. Efter att vinterpälsen kammas bort tvättas den och kammas igenom för att bli av med skyddshåret. När förberedningen på ullen är klart börjar den spinnas till tråd. Storleken på tråden varierar beroende på vad det är som ska produceras av den. Ullen används oftast till sjalar, kappor, kostymer och tröjor.1024px-shikara_in_dal_lake_in_kashmir

Kashmir produceras av ull från olika sorters getter. Samlingsnamnet på getterna är kashmirgetter. Inom det begreppet innefattas det olika sorters getter från olika regioner. Mestadels av ullen produceras inom inre Kina och Mongoliet. De produceras också i andra östasiatiska länder. Kvalitén på ullen avgörs bland annat på vilken del av geten kommer ifrån och tjocklek. Ull som kommer från getens hals eller buk är den som har högst kvalité. De med lägre kvalité kommer från getens bakdel, där fibrerna är kortare och tjockare. Lägst kvalité är den ull som inte är genomkammad från skyddshår eller är blandad med annat päls som kanin och jak. Fiberlängden på ullen ska vara mellan 36 till 32 mm för att det ska vara av högt kvalité.

Inom västvärlden är kashmir ett mycket respekterat och dyrt material. Det är ett efterfrågat material inom många värmesplagg som kappor. Anledningen är dess hållbarhet och förmåga att hålla värme. Inom till exempel, Italien, Skottland och England är det mycket eftertraktat.

När det gäller transporten av Kashmir är det ur ett miljöperspektiv inte bra då det transporteras genom flera länder. När den produceras inom Östasien ska den sedan transporteras till fabriker som tillverkar kläder som är inom Asien, men också världen över.