Vilka länder tillverkar kashmir?

Kashmiren kommer ursprungligen från de norra delarna av södra Asien, i ett område som heter just Kashmir och som materialet fått sitt namn efter. Området består av delar av både Indien, Pakistan och Kina så det är svårt att säga exakt vilket land som var det första att börja med kashmirtillverkning.

Dagens kashmir kommer främst från flera asiatiska länder. Den allra största tillverkaren är6780521221_f7a36eb956_b Kina, följt av Mongoliet. Många andra länder i Centralasien bidrar också med kashmir, men i mycket mindre mängder. På ett år tillverkas ungefär 20 ton kashmir av getull, varav Kina står för drygt hälften.

I de indiska delarna av Kashmir produceras en kashmir som kallas för pashmina. Det finns olika kvaliteter på kashmirtyget och det är beroende på hur tunn och fin ull man har använt. Äkta kashmir eller pashmina ska vara märkt med “cashmere”.

Kashmirtillverkningens historia

Man har framställt kashmir i tusentals år, men materialet började tillverkas kommersiellt först under 1400-talet. Kashmir introducerades i Europa under 1700-talet och Frankrike var det första landet som importerade kashmir för att själv spinna tyger av det. Tack vare att det är mycket varmt och vackert blev kashmir oerhört populärt på kontinenten, främst bland adeln och andra välbeställda personer. Kläder av kashmir tillverkades för såväl vuxna som barn och blev något av en statussymbol.

Under 1800-talet importerades de första kashmirgetterna till Frankrike av ullproducenten William-Louis Ternaux – tidigare hade man importerat materialet från Asien och enbart skött själva spinningen och klädtillverkningen. Runt 1500 getter importerades via Persien men tyvärr överlevde bara ungefär tvåhundra den långa resan. Hälften av dessa blev uppköpta av den franska kronan som var mycket intresserad av kashmiren, och de blandades inte med andra sorters getter. Den andra halvan behöll Ternaux och några av getterna fick sedermera beblanda sig med angoragetter, vilket ledde till en speciell getblandning som kallas kashmir-angora och som ger en mer lättarbetad ull.